Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 16 Đường Trường Thi, Thành Phố Vinh
Điện thoại 02388722168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)