Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực TP. Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 06 Nguyễn Trãi, phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại (0710)2221000
Fax (0710)2221039
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)