Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Thủy sản
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 17 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền
Điện thoại 02253652427
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)