Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯỢNG VỸ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 209 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0968825355
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)