Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 70, đường Chu Huy Mân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa
Điện thoại 0238
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)