Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Quang Trung3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02378996996
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)