Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Tân Cảng Sài Gòn EGP
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 722 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0835128827
Fax 088992618
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)