Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinalines Đông Bắc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 55 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại 0313652879
Fax 0313652880
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)