Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Tân Châu
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ UBND xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0387357685
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)