Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thùy Dương
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ A11, Lê Quý Đôn, khu phố 2, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623822347
Fax 0623822574
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)