Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02093877202
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)