Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Nam Phong
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
Điện thoại 02433854348
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)