Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 01, đường Mai Phì, TT. Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
Điện thoại 0393872563
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)