Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Trần Văn Ơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 140 Hoàng Diệu - P. Hải Châu 2 - Q. Hải Châu
Điện thoại 02363823215
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)