Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ĐTXD huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Trung tâm huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
Điện thoại 0223878107
Fax 0223878107
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)