Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẤU THẦU TÂN AN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 0939870764
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)