Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG LỘC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xóm 8, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0989456652
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)