Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Bưu điện trung ương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 1A - phố Quan Hoa - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 08041025
Fax 0438431830
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)