Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 71 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693875644
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)