Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH TIỀN GIANG
Phân loại trực thuộc Tập đoàn/ TCT
Địa chỉ 31 Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại 02733880064
Fax 02733872419
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)