Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thành phố Nam Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ số 10 đường Trần Đăng Ninh - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại 03503864451
Fax 03503864451
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)