Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy Ban Nhân Dân xã Lâm Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 0914757205
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)