Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại (028)37760691
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)