Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Hương Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành Phố Hà Nội
Điện thoại 0433849620
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)