Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ , Tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203748202
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)