Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại 02613506999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)