Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA huyện Krong Ana, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 05003637198
Fax 05003665424
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)