Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Khóm 2, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít
Điện thoại 02703930138
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)