Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Km3, Quốc lộ 9, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533581052;0533580034
Fax 0533581052;0533580034
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)