Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Chiềng On, phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại 0203758993
Fax 0203758994
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)