Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty cổ phần tư vấn xây dựng An Việt Thịnh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 06 đặng văn ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại 0873010730
Fax 0873000731
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)