Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy Ban Nhân Dân Xã Xuân Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thôn Nghịu , Xã Xuân Hòa , huyện Như Xuân , tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0888889927
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)