Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 2A, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 02703837880
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)