Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu BRVT
Điện thoại 02543839871
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)