Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02093874190
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)