Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 10 Thôn Thị, phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0911501588
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)