Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Bảo vệ môi trường
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 78 Huyền Trân Công Chúa - Phường 8 - TP. Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại (064) 6 258128
Fax (064) 6 258129
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)