Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Lữ đoàn Thông tin 602
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ Ngõ 180 đường Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An
Điện thoại 02253976300
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)