Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tổ 65 khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại 0333968198
Fax 0333936830
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)