Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Q1, TP HCM
Điện thoại 0838221908
Fax 0838222448
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)