Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện thoại Hà nội 3
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 4 Quang trung, hà Đông, Hà Nội
Điện thoại (04)33528599
Fax (04)33528518
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)