Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413828590
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)