Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND PHƯỜNG NGỌC XUYÊN - Q.ĐỒ SƠN - TP HẢI PHÒNG
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 10 đường Suối Rồng, Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại 02253861158
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)