Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Điện thoại 0913453286
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)