Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Khóm Sở Tại A
Điện thoại 02993863994
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)