Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ME CONG
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tầng 4 tòa nhà Sky View, số 41A Nguyễn Phi Khanh
Điện thoại 02839142976
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)