Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN BẮC– CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 5 ngõ Simco 28 đường Phạm Hùng
Điện thoại 0438343617
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)