Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ số 814 đường Song Hành Quốc lộ 22, khu phố 4
Điện thoại 02838918138
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)