Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 09 - Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại 02623625924
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)