Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Khu 4, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 02063885262
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)